VIII. HITMÉLYÍTŐ EVANGELIZÁCIÓ

VIII. HITMÉLYÍTŐ EVANGELIZÁCIÓ:

TAKARÓ KÁROLY: URALKODIK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS

2022.05.24: Uralkodik az idők teljességének rendjére nézve

MP3 letöltés

PDF letöltés

2022.05.25: Uralkodik az igazság beszédével, az üdvösség evangéliumával és a Lélek pecsétjével

MP3 letöltés

PDF letöltés

2022.05.26: Uralkodik minden fejedelemségen és hatalmasságon

MP3 letöltés

PDF letöltés

2022.05.27: Uralkodik az újjáteremtés erejével

MP3 letöltés

PDF letöltés