Hír

Dr. Ormóshegyi Zoltán: A hajótöröttek reménye – mp3!


„Az egyháznak helye van a világban, de a világnak nincs hely az egyházban.”


„Az elvilágiasodott egyház elűzi a Szentlelket.” – Spurgeon


„Az igazi egyház mindenek előtt az a láthatatlan egyház, amely csak hitben látható, amelyben ismeri az Úr az övéit, és senki nem ragadhatja ki őket az Ő egyszülött Fiának, a Jézus Krisztusnak értünk átszegzett kezéből.”


„Spurgeon így fogalmaz: Ma hihetetlen dolgoknak lehetünk szemtanúi. A megtérteket általában visszaküldik oda, ahonnan jöttek, azaz a világba, a világot pedig beengedik oda, ahol semmi keresnivalója nincs; azaz az egyházba.”

– Dr. Ormóshegyi Zoltán –


Kedves Testvérek!

A fenti idézetek a tegnap esti, február 15-i alkalmunkon hangzottak el, mely A VILÁGIAS EGYHÁZ VAGY EGYHÁZ A VILÁGBAN címmel indított hitmélyítő előadássorozatunk 3. része volt. Dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor testvérünk szolgált közöttünk A HAJÓTÖRÖTTEK REMÉNYE címmel az Apcsel 27, 23-26 igeszakasz alapján.

Hálát adunk a Szentlélek drága jelenlétében telt és gazdagon megáldott alkalomért! Dicsőség érte az Úrnak !

***** Már el is készült az estéről az mp3! *****

Hálát adunk az Úrnak, hogy lehetővé teszi, hogy máris vissza is hallgathatjuk az alkalmat!
Bátorítunk mindenkit, hogy hallgassák! Hallgassák akár először, akár újra, hogy épülhessen, mélyülhessen hitünk ez által is!

S osszuk, másoknak is továbbítsuk testvérek!

A 3. alkalom VISSZAHALLGATÁSÁRA kattints a linkre: 
Dr. Ormóshegyi Zoltán: A HAJÓTÖRÖTTEK REMÉNYE

Soli Deo Gloria!