Mi az az “episzunago”?

Miért „episzunago” a weboldal címe?

Mit jelent, és milyen nyelven van ez?

Az első Ige, ami a HÁIHA küldetését megalapozta: 

Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá…Mt 23,37b.

Eredeti, bibliai görög nyelven ennek a bibliai Igének az igéje: egybegyűjteni – de nézzük részletesen: 

EPISZUNAGO – ἐπισυνάγω – kiejtés: episzünágo 

Tehát a Mt 23,37-ből, eredeti bibliai görög nyelven van.

Mit jelent ez a szó?

 • – két szóból áll össze: ἐπι + συνάγω (​Szünago: ige = Összehoz, összegyűjt, összehív, egyesít, meghív, gyűjt, kelt, ébreszt, összevon. Összeszed, összefog.)
 • – Egybegyűjt, egybegyűlik. Mindennapi nyelvhasználatunkból már majdnem teljesen eltűnt az a finom különbség, amely az „egybe” és az „össze” jelentése között van. Az „egybegyűlik” arra utal, hogy „egy” helyre vagy „egy” célból gyűltek „össze” mindenfelől az emberek.
 • – valamilyen célra egybegyűjteni; az ἐπι–ban benne van: az egy bizonyos célból, ill. az egy bizonyos célhoz való gyűjtés gondolata;
 • – összegyűjt, egybegyűjt, passivumban: összegyülekezik, egybegyűlik, összejön.

Az Újszövetségben ez az ige összesen 8x fordul elő:

 • – Mt 23,37-ben 2x: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!
 • – Mt 24,31: És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.
 • – Mk 1,33: az egész város összegyűlt az ajtó előtt.
 • – Mk 13,27: és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig.
 • – Lk 12,1: Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett [ti. Jézus] , de először csak tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól.
 • – Lk 13,34: Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok!
 • – Lk 17,37: Azok pedig ezt kérdezték tőle: „Hol, Uram?” Ő pedig így felelt: „Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk is.

Tehát összegyűjti az Úr az övéit, a világ bármely pontjáról, ezért: HÁIHA, azaz Határokon Átívelő Imaközösség, és Hitmélyítő Alkalmak.

Felhasznált Irodalom:
 1. Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat – Református Konvent Sajtóosztálya – Budapest, 1956.
 2. Balázs Károly: Újszövetségi Szómutató Szótár https://bibliatanulmanyozas.bibliatarsulat.hu/ujszovetsegiszomutato/
 3. Görög Újszövetség – Magyar nyelvtani elemzésekkel https://ujszov.hu/ 
 4. Dr. Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-magyar szótár – Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya – Budapest, 1992