HÁIHA címer

A HÁIHA CÍMERE

Különös és ünnepélyes nap volt 2022 január 29-én, nemcsak azért, mert az Ige szólt, és újra kegyelemből az Ige köré gyűlhettünk, hanem azért is, mert most hivatalosan is bemutattuk a HATÁROKON ÁTÍVELŐ IMAKÖZÖSSÉG ÉS HITMÉLYÍTŐ ALKALMAK – azaz mozaiknevén HÁIHA – címerét. 

Szeretném pár szóval elemezni az elkészült címerünket. 

Biztos tudjuk, hogy vannak szimbólumok, színek a Bibliában. 

Ennek részeként kerültek kiválasztásra az adott részei a címerünknek. 

Nézzük sorban: 

  1. SZÍN: 

Bibliai színek közül válogattunk, hiszen a Bibliában különböző színeknek külön jelentéstartalmuk van, például: 

  • A pirosnak a jelentése: vér, tűz, mennyei fényesség, a szeretet színe, a véré s ezáltal Jézus Krisztus áldozatáé. 
  • A kéknek: az ég, a levegő, a tisztaság, igazság és hűség színe. 
  • Zöld: a tavasz, a reménység a feltámadás, a halhatatlanság színe, valamint a Paradicsomé, ahová Isten Ádámot és Évát helyezte. 
  • Kiválasztásra az ARANY SZÍN KERÜLT mégpedig ezért: a mennyre, mennyei Jeruzsálemre emlékeztet, melynek az utcája színarany (Jel 21,21: „A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg.”); de jelenti Isten Igéjét is: „Mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott Ige.” (Péld 25,11) 
  1. IGE KIVÁLASZTÁSA: 

Azt az Igét választottuk vezérigének a HÁIHA-ban, amivel az Úr előttünk járt, és előkészítette Igéjével magát Bódis Miklós testvérünknek: 2021. Január 12-én!!! „Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból (…) és visszahozom őket legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak.” Jer 23,3. 

  1. A KERESZT SZIMBÓLUMA: Krisztus értünk tett megváltó áldozatáért: bízom benne különösképpen nem kell magyarázni. A háttérben feszül a kereszt a pajzson. 
  1. A PAJZS SZIMBÓLUMA: 

– tényleg olvasd el: Efézus 6,10-20: „Mindezekhez fölvevén a HITNEK PAJZSÁT, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok…

  1. A CÍMER KÖRÜL PEDIG VIRÁGOKAT, VIRÁGKOSZORÚT látunk testvérek. 

És ezennel szeretném nagyon sok szeretettel bemutatni: JAGICZA MARISKÁT, aki a címert készítette. Isten különös kegyelme, hogy szeretetét és kegyelmét és talentumait emberbe helyezi bele: és ezáltal lehetnek áldásai a körülötte élőknek. Mariska testvérünk is egy ilyen Istentől kapott áldás, hiszen olyan speciális VIRÁGGYŰJTŐ-, SZÁRÍTÓ ÉS DIGITALIZÁLÓ technikával készíti ezeket a virágszirmokat (tehát valós, “élő” virágokból), hogy az embernek tátva marad a szája, amikor meglátja a munkát, és meghallgatja a menetét. Munkájában benne van szíve minden szeretete, újjászületett élete a Krisztusban, és ezt keze munkájában is láthatóvá teszi. Mariska bizonyságtételét hallgathatják meg a Testvérek erről a Virágsziromról. 

Hallgassuk szeretettel!

Köszönjük az ő munkáját. Hálaadással Istennek, köszönettel drága Testvérünknek. 

Isten különös áldása legyen az életeden, és családodén is: férjeden, Zsolton is. 

SOLI DEO GLORIA!