Hósen Imalista

Drága Testvérek,

Szombati Imaközösségi alkalmunkon 2021. Április 17-én, Sipos-Vizaknai Gergő lelkipásztor testvérünk javaslatát elfogadva: bevezetésre, és kialakításra került a HÓSEN IMALISTA, hogy gyűjtsük egybe és hordozzuk szívünkön mindazokat, akiket az Úr ránkbízott, hogy hordjuk szívünkön, imádságainkban vigyük a trón elé, az Isten színe elé. 

Nézzük meg ennek a bibliai hátterét, „kutassuk, és hasogassuk” az Igét. 

Efod és Hósen: 

A Bibliában itt találunk erről Igéket: 2Móz 28., és 39. részeiben.

A Főpap ruhájának az eredeti héber elnevezése Efod és Hósen, a főpap alsó, és felsőruhája: aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin- és lenfonálból készített szőttes volt.

Az éfódot a köntös és az éfód palástja fölött viselték (2Móz 29,5; 3Móz 8,7).

A hósen egy négyszög formájú táska volt, amelyben a jövendöléshez szükséges ÚRÍM és TUMMÍM volt.  A fején turbánt (misznefet) viselt, a turbánon elöl aranyból készült virágdísz volt. Az öltözéket az öv (abnét) egészítette ki. Vitás ügyekben ő kérdezte meg Istent az éfód, valamint az úrím és tummím segítségével (2Móz 28,30; Péld 16,33; 4Móz 27,21; 1Sám 14,31), s így őt illette a legfelsőbb döntés joga minden vallási kérdésben. 

Ő a közbenjáró Isten és ember között, amint a Zsid 5,1 összefoglalja szerepét.

Nézzük ezt meg látványosan is – egy képen:

.

Hosen: Leírásából két dolog tűnik ki:

  • Egyik a szembetűnően díszes volta: tizenkétféle drágakő ékesítette. 
  • A másik az, hogy zsebszerű készítmény volt, melybe a papi kijelentésadásnak az eszközeit, a szent sorsvetés kockáit tették. 

Az egész négyzet alakú volt, egy arasznyi volt a széle-hossza, és a sarkaira alkalmazott aranykarikákon áthúzott aranyláncokkal, illetve bíborszínű zsinórral volt szorosan az efódhoz hozzákötve
(2Móz 28,23-28 v.).

A 2Móz 28-ból és a 2Móz 39-ből felépített kép:

 

A HÓSEN közelről:

A hósen előlapján tehát négy sorban tizenkét drágakő foglalt helyet, mindegyikre Izráel egy-egy törzsének a neve volt rávésve.

A főpap Izráel törzseinek a nevével együtt „a szívén hordozta” e törzseknek, a gyülekezetnek az ügyét, amikor Isten akaratát kellett meg tudakolnia és kijelentenie. 

(A tizenkét drágakő motívuma a mennyei Jeruzsálem kőfalának alapköveinél fordul elő a Jelenések könyvében, Jel 21:19-20).

 

Testvérek,

ebből a rövid kis kutatásból láthatjuk a „szíven viselt” HÓSEN fontosságát a főpapi ruha tartozékaként, ezért viseljük mi is szívünkön mindazokat akikért imádkozunk, és ezért útjára indítjuk a HÓSEN-IMALISTA listáját, hogy egybeszerkesztve legyenek meg áttekinthetően mindazon

  • NEVEK-SZEMÉLYEK
  • és ÜGYEK

amit az Imaközösségünk a SZÍVÉN HORDOZ!

 

Szeretettel, és Imádságos szívvel:

Szabó Csaba

2021.04.29.